پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

ظریف با همتای کویتی خود دیدار کرد