دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۲

ظریف با همتای کویتی خود دیدار کرد