دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۳

ظریف فردا به آذربایجان و قزاقستان می رود