جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۰۵

ظریف پس از شرکت در نشست بین المللی بازسازی عراق، وارد تهران شد