یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۰۰

عامل ارسال نامه های تهدیدآمیز به مسلمانان انگلیس بازداشت شد