شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۶

عزم جدی کنسرسیوم پرگس برای امضای قرارداد توسعه میدان کرنج