سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۵

عقد قرارداد کشت کلزا در سطح 1 هزار و 625 هکتار از اراضی پلدشت