جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۰۱

علامه زکزاکی برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد