پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ساعت ۲۲:۴۶

علت تعطیلی 7 دفتر دیپلماتیک اسرائیل در دنیا