جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۹

علت تعطیلی 7 دفتر دیپلماتیک اسرائیل در دنیا