دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۲۰

علما و حوزه های علمیه حافظان دین هستند