دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۳۵

علیرغم تمام تصمیمات آمریکا قدس پایتخت ابدی فلسطین خواهد ماند