پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۲

علیپور: نسف قارشی تیم خیلی خوبی بود امیدوارم در تیم ملی هم با قدرت کار کنم