دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۵:۴۰

علیپور: نسف قارشی تیم خیلی خوبی بود امیدوارم در تیم ملی هم با قدرت کار کنم