چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۵

علی کریمی در آستانه جدایی از سپاهان