سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۵۲

عملیات اجرایی فاز 4 سیمان دورود به زودی آغاز می شود