شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۸

عملیات ارتش علیه مزدوران سعودی در 2 استان چند نفر کشته شدند