شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۰۴

عملیات ارتش علیه مزدوران سعودی در 2 استان چند نفر کشته شدند