دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۰

عملیات فتح المبین مانع از رسیدن دشمن به اهدافش شد