دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۱

عناصر داعش مستقر در صحرای سینا از سیم کارت های اسرائیلی استفاده می کنند