چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۱

عناصر داعش مستقر در صحرای سینا از سیم کارت های اسرائیلی استفاده می کنند