پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۴۶

عهد بسته ام حرفی غیر از اهل بیت (ع) در برنامه هایم نگویم

1. نامه ی سی و نهم محمد نوری زاد به رهبر + فایل صوتی + تحلیل ...

اقای خامنه ای امروزشماازمظفردین شاه از وضع مردم بی خبرتریدوشاه تروناتوانتر . ولی کو ...