سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۵

عوامل دلایل غیر اقتصادی افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر اشتغال و اقتصاد کشور