شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۳

عکس آتش سوزی ساختمان نیمه ساخته در تهران