جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۳۳

عکس: پاسخ دندان شکن مردم مرودشت به فتنه گران