یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۴

عیدسعید فطر زمینه ساز تشکیل امت واحده اسلامی است