چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۲۶

غیر رسمی؛ بیلسا به عنوان سرمربی لیدز یونایتد انتخاب شد