شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۷

فدراسیون فوتبال خواستار شتاب در تعمیر ورزشگاه تیم نساجی شد