پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۰

فراخوان تولید کنندگان موتور سیکلت، برای جایگزنی نوع برقی با بنزینی