جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۵۸

فراخوان تولید کنندگان موتور سیکلت، برای جایگزنی نوع برقی با بنزینی