یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۵

فرمانده نیروی هوایی فرانسه: پاریس طراحی و هماهنگی حمله به سوریه را انجام ...