یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۱۵

فرود اضطراری هواپیمای آمریکایی در نیجریه با تعداد زیادی زخمی