شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۲۰

فرود اضطراری هواپیمای آمریکایی در نیجریه با تعداد زیادی زخمی