شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۳

فشارخون بالا، مهم ترین عامل مرگ و از کارافتادگی در دنیا