دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۱۷

فعالیت 1200 مسجد در فاطمیه دوم در همدان