سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۰۳

فعالیت 1200 مسجد در فاطمیه دوم در همدان