یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۵

فقر بابلکنار ناشی از مدیریت ناصحیح مسئولان است