سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۵۲

فقه سرپرستی به تکامل اراده های اجتماعی معطوف است