شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۳۵

فوت یک نفر براثر ریزش آوار در خیابان یافت آباد