سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۲۴

فوت یک نفر براثر ریزش آوار در خیابان یافت آباد