جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ساعت ۰۱:۲۶

فیلترینگ جابینجا نتیجه اهمال در اخذ مجوز بوده است