جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۰۰

فیلمنامه های دفاع مقدسی ام را حمایت نکردند بودجه فرهنگی کشور کم است