یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۵۳

فیلمنامه های دفاع مقدسی ام را حمایت نکردند بودجه فرهنگی کشور کم است