پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۹

فیلم ماجرای استفتاء آیت الله امینی در مورد کفایت اجتهاد رهبری