یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۰:۰۴

فیلم ماجرای استفتاء آیت الله امینی در مورد کفایت اجتهاد رهبری