سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۳۸

فیلم کاملترین نقشه آسمان؛ حاصل کار تلسکوپ فضایی گایا