پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۲

فیل اسپنسر: کنسول های نسل بعد می توانند در زمینه نرخ فریم بهتر عمل کنند