پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۸

قابلیتGPU Turboبه گوشی های هواوی می آید