چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۰۱

قاسمی: الجبیر فراموش کرده که نمی تواند و نباید به جای دولت و مردم عراق سخن ...