چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۳۱

قانعی راد، استاد با تجربه جامعه شناسی ایران درگذشت