سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۳۷

قاچاقچی سیگار در ارومیه 1.5 میلیارد ریال جریمه شد