جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۳

قدرت دفاعی ایران به هیچ کس ربطی ندارد و قابل مذاکره نیست