چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۵

قدس پایتخت ابدی فلسطین باقی خواهد ماند