جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۱

قرارداد روسیه و ایران برای توسعه دو میدان نفتی در غرب ایران