سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۰۹

قرارداد کریمی را با کدام مربی مقایسه کنیم: کی روش یا عنایتی؟