جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۵

قرارداد کریمی را با کدام مربی مقایسه کنیم: کی روش یا عنایتی؟