جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۵

قرصی که ویروس آنفلوآنزا را 24 ساعته می کشد