شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۷

قرعه احتمالی رئال و بارسا در یک هشتم چمپیونزلیگ