یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۰:۰۲

قطار بزرگترین رویداد فرهنگی جهانِ اسلام به ایستگاه پایانی رسید آبادان پُل ...