چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۲

قطار بزرگترین رویداد فرهنگی جهانِ اسلام به ایستگاه پایانی رسید آبادان پُل ...