سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۰۶

قلم نویسندگان باید مشکلات جامعه را ازبین ببرد اگر قلم نبود تمدنها هم نبودند