دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۴:۱۵

قلم نویسندگان باید مشکلات جامعه را ازبین ببرد اگر قلم نبود تمدنها هم نبودند