جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۲۱

قم دریچه ای برای مبادله و ارتباط با دیگر ادیان و تفکرات جهان است