یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۰:۲۵

قم دریچه ای برای مبادله و ارتباط با دیگر ادیان و تفکرات جهان است

1. تازه‌های کتاب فارسی بهار ۱۳۹۶ - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

10 ا کتبر 2017 ... احمد فيلسوف : سي وچهار نمايشنامه کوتاه براي کودکان و هرکس ديگر ... ارزیابی بهترین شهرهای جهان ثروت شهری و رشد اقتصادی. ارزیابی عملکرد در بخش بهداشت و درمان با استفاده از تحلیل پوششی داده .... اينجا مال من است ... آشنایی با تاریخ ادیان ابراهیمی ... بازسازی و ساخت حرفه ای کتابخانه وب اندیشه نوین در کتابخانه.

2. بازخوانی مناظره تاریخی رحیم‌پورازغدی و حجاریان - مشرق نیوز

27 مه 2018 ... با خروج رسمی آمریکا از برجام و مسائل پس از آن، می‌توان باز پرسید که ... رحیم‌پور: راجع به گفت‌وگوی تمدن‌ها یا هر مقوله دیگری، دوگونه می‌توانیم وارد ... عرض کردم وارد ترمینولوژی تاریخی تمدن‌ها و ادیان نمی‌شوم ولی می‌خواهم ... کدام تمدن و کدام طرز تفکر الان در دنیا به نحوی است که قاعدتا نمی‌تواند .... این همان مفهوم مبادله است.

3. نامه امام خمینی به گورباچف باید در دستور کار پوتین قرار گیرد/ دنیا ...

25 دسامبر 2015 ... دوگین بر این باور است که روسیه به لحاظ فرهنگی به شرق تعلق دارد و ... نبود، به تحقیقاتی درباره فاشیسم، اوراسیاگرایی و ادیان پرداخت. ... هیچ‌یک از این سه ایدئولوژی که در جوامع غربی، پذیرفته شده‌اند، دیگر با ... را با یک ایدئولوژی دیگر مبادله کرد و ما به دام تفکر ماتریالیست غربی .... مهدی از قم ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۴.

4. یک دعوت سنتی، با زبان و منطق دینی و فلسفی | خبرگزاری بین المللی ...

1 ژانويه 2017 ... تنها ده سال بعد در سال ۱۳۶۷ اما این بار امام بود که با نامه ای به رئیس جمهور اتحاد شوروی ... هر چند ممکن است حیطه تفکر و تصمیمات جدید شما تنها روشى براى حل معضلات حزبى و در ... از نگاه امام «امروز دیگر چیزى به نام کمونیسم در جهان نداریم. .... حضرت امام دانشمندان و فلاسفه شما را دعوت فرمودند که به قم بیایند و بنشینند و ...

5. چشم به راه مهدی علیه السلام

ارتباط با امام زمان علیه السلام در عصر غیبت ..... شیعیان، از مناطق گوناگون جهان اسلام ، برای درک حضور حضرت، به عراق وحجاز سفر می کرده اند. ..... در منتخب الاثر، همین اشکالها را به گونه ای دیگر طرح می کند: .... علی بن حکم، وی را از مشایخ شیعه، در قم دانسته است. ...... لازمه این تفکر این است که قیام واقدام پیامبر (صلی الله علیه وآله) وائمه ...

6. مبادلات تجاری ایران وترکیه با پول ملی/فعالیت۲۴ساعته مرزهای دوکشور ...

19 ا کتبر 2017 ... جهانگیری با بیان اینکه ما در منطقه ای هستیم که هر روز شاهد بحران های مخلتف در نقاط ... معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل سوریه و مذاکره ... وی با بیان اینکه جهان اسلام با مشکلات جدی روبرو است، تصریح کرد: در مقطع .... داشته‌های آذربایجان شرقی از دریچه جشنواره فیلم مستندمعرفی می‌شوند ...

7. چكيده - کنفرانسهای دانشگاه سمنان

حال به تعریف یادگیری سازمانی و دانش سازمانی و ارتباط آنها با سرمایه اجتماعی پرداخته میشود. .... سازمان دانش محور جایی است که الگوهای جدید تفکر رشد مییابند، اندیشههای جمعی ... سازمانهای دانش محور دارای ویژگیهای گوناگونی هستند که آنها را از دیگر سازمانها ..... پاتنام در مقاله ای در سال 1993 بیان کرد که سرمایه اجتماعی یک نیروی کلیدی ...

8. دریافت کتاب الکترونیکی بخش اول فراز مشروطه

17 ژوئن 2017 ... اي از ﺻﻔﺤﺎت؛ ﺟﺰﺋﯽ از ﺟﻬﺎن. 82 ... ﻫﺸﺖ ﻓﺮاز، ﻫﺰارﻧﯿﺎز. » ﻋﻨﻮان ﺳﻠﺴﻠﻪ آﻣﻮزش. ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺪي. ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺪ. ف. « ..... ﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎري از روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف ﻗﻢ ﺧﺮاب. [. ﺪﺷ. و] ...... ﺷﺎﻫﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ..... ﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ [ﺣﺎﺻﻞ] ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﯿﺴﻤﻮﻧﺪي ...... اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﭘﯿﺮوان دﯾﮕﺮ ادﯾﺎن ...... ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ذﻫﻦ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ.

9. فصلنامه فرهنگی هرنی - IWAN

فلسفه و ادیان در حوزه های فرهنگی مشترک ایران و فرانسه است. برگیری از .... بر کیفیت محتوایی و ساختاری فصلنامه بیافزاییم و حوزه های دیگری ...... از طریق دریچه مطالعه دین، اسالم را مورد کند و کاوش قرار می دهد. ... مترجم و عرفان شناس سهم عمده ای در شناساندن تفکر شیعی و ... عکس باید تفسیری نو و در ارتباط با جهان امروز از اندیشه های.

10. کارنمای پنج ساله - دفتر فرهنگ معلولین

حاجی مظفری رئیس اداره بهزیستی قم گزارشی از. وضعیت معلوالن .... نیاز معلولین از سراسر جهان در نقطه ای جمع-آوری و ..... با ارتباط با دیگر مؤسسات وظیفه خود را یافته است. ...... اما این ایده و تفکر چقدر در عمل موفق بوده یا شکست خورده است؟ ...... متن دینی در همه ادیان است که در آن از معلولین ...... دریچه محسوسات است نه معلومات؛ فرآیند علم از.

11. فهرستمطالب

توصیف بهره مندی از خدمات بهداشــت عمومی در ارتباط با اســتانداردهای. زیستی با .... است و ساختار. نظام بیمه ای باید برای اجرای این طرح گسترده آماده تحول باشد و استانداردهای اجرایی ..... که در یکی مذهب متغیر وابسته است و در دیگری متغیر مستقل . .... شده است. اسالم دینی قانون محور اســت و بر خالف سایر ادیان اصلی به طور تصریحی.

12. ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ﺹ)

ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﻣﺠﺘﺒﺎﻳﻰ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺩﻳﺎﻥ، ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻔﺘﺨﺮﻯ، ..... ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺍﻯ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻫﻤﻪ ﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ .... ﺗﺤﻘﻴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ، ﺍﻣﺮﻯ ﻓﻠﺴﻔﻰ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ..... ﺳﻪ - ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺒﺎﻳﻞ (ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻯ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ- ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺍﻱ) .... ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺣﻀﺮﺕ(ﺹ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ.

13. نقش امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن - اخبار ...

1 فوریه 2014 ... بى تردید، تحقق شرایط فوق نتیجه فرهنگى است که در تکوین انقلاب نقش ...... درجای دیگر با تصریح به این که: «این عصر راباید عصر امام خمینی .... برای امام ،امت اسلامی و اسلام مطرح بود و ایشان منطقه ای فکر نمی کردند . .... ما صریحاً به ملتهای جهان اعلام می کنیم که تفکر ( خاتمه یافتن دوران خمینی ) که دشمن با صد زبان ...

14. ﺟﺰوه ﺑﯿﺪاري اﺳﻼﻣﯽ - جشنواره شیخ طوسی

11 ژوئن 2011 ... اي ﻧﺪارد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ..... در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮي ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻔﺖ را ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽ .... ﺷﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ادﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. .... از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، واژه ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﺋﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﻔﮑﺮ اﺣﺰاب و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اراده ﻓﮑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ...... اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ، ﻗﻢ اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.

15. قرار است نفت را به روسیه بفروشیم و کالا بگیریم ... - اقتصاد آنلاین

15 جولای 2018 ... یا قرار است نفت مان بدهیم روسها برای مان بفروشند؟ ... روسیه در ایران، بلکه رسیدن به قراردادی برای مبادله نفت و کالا با همین رقم بوده یا روسیه ... شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1374 با محوریت عراق در جهان شناخته شد. ... نکته مهم دیگر در رابطه با تهاتر این است که تجارت خارجی ما دوباره شکل متنوعی به خود می‌گیرد.

16. دریافت فایل

23 ژانويه 1974 ... به تعبير ديگر: فرهنگ »جهان زيست نافيزيكيِ جمعيِ آدميان زمان و زمين ..... نمونه هايي از تفاوت هاي ريشه اي اديان مسيحي و يهودي با اسالم، نشان مي دهد كه .... نيست، ليكن از باب ورود به مبحث و گشايش دريچه هائي كه بازشكافي و ..... در نمودار شماره يك ارتباط اين مراحل نمايش داده شده است. ..... قم: انتشارات دارالتبليغ اسالمي.

17. دين و رسانه | معرفت

18 جولای 2010 ... گونه هاي مختلف تعامل دين و رسانه، تأثير و تأثّر هر يك بر، و از ديگري، عوامل مؤثر در ... دو مفهوم تركيبي نسبتا پر بسامد «دين رسانه اي» و «رسانه ديني» با معاني ... ارتباطات جمعي كانوني ترين بخش ارتباطات انساني در جهان معاصر است كه به .... البته اديان بزرگ الهي، سطحي وسيع تر از اين ارتباط را جست وجو مي كنند.

18. عکس دیکتاتور یمن در بیمارستان ساختگی است - موعود

11 مارس 2006 ... از دیگر معیارهای در نظر گرفته شده این است که اثر نمونه ای برجسته از نوعی بنا ... در قسمت هفتم سریال آشوب شاهد درگیری میان دو نوع تفکر هستیم. .... بی‌پایان به عنوان بهانه‌ای برای به دست گرفتن مدیریت جهان، ساختن جهانی با واحد ...... ایران انتخاب کرده و در سطح دوم حوزه علمیه قم در حال تحصیل است، می گوید: تا قبل از ...

19. انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

English ویرایش و چاپ مقاله، انجام فوری سمینار، دانلود و مشاوره رایگان، تهیه پروپوزال ...

20. چرا در اسلام برده داری و كنیزداری ممنوع نشد؟ | شهر سوال

با سلام. برای اظهار نظر و قضاوت در رابطه با مسائل تاریخی علاوه بر اطمینان از درستی آن ...

21. جستار - دشمن‌شناسی - KHAMENEI.IR

بسیج را حفظ کنید. خصوصیّاتی که در بسیج لازم است و معتبر است و وجود داشته است بحمدالله ...