چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۰

قندپارسی ارکستر سمفونیک برای مردمان سنپترزبورگ ایران و روسیه در فینال جام ...